Aktivity pre deti

V areáli sa deti môžu zahrať na detskom ihrisku, opiecť si špekáčiky či okúpať sa vo vonkajšom bazéne. Na požiadanie zapožičania udice si pri dohľade rodiča majú možnosť chytiť pstruha v malom pstruhovom rybníčku. Tohto je však nutné si potom zakúpiť, nakoľko ho už nemôžeme vrátiť do vody.

V areáli sú taktiež k dispozícií tri koníky. V doprovode zodpovednej osoby je možné sa povoziť po areáli, skúsený jazdci môžu zobrať koníky na prechádzku na hrádzu. Cena vozenia je 5€ / hod.

Ku dňu detí pripravujeme pre deti rôzne súťaže a zábavné hry o sladkú odmenu :)

Prihlásenie